АМБУЛЯНС – ЦЕНТЪР е специализиран в продажбата на коли с линейки за инвалиди – употребявани автомобили, както и търговията с основна линейка.


Нашата напълно квалифицирана и непрекъснато развиваща се работа с човешки ресурси работи за осигуряване на интегрирани решения за намиране и придобиване на модерни превозни средства извън вашите очаквания.


За да отговорим на вашите нужди, ние непрекъснато се развиваме, за да ви предоставим правилните инструменти за безпроблемното функциониране на вашия бизнес.

Δεσμευόμαστε να είμαστε αποτελεσματικοί, αντιμετωπίζοντας τον κάθε πελάτη ως έναν ξεχωριστό και μοναδικό συνεργάτη, ανταποκρινόμενοι άριστα στις υψηλές απαιτήσεις του.


Ние се ангажираме да бъдем ефективни, третирайки всеки клиент като уникален и уникален партньор, отговаряйки перфектно на високите му изисквания.


С най-високата цел предвид по-доброто ви обслужване, ние поемаме правилното боравене с превозното средство, издаването на сертификат за съответствие от EKAB и в крайна сметка издаването на регистрационните и регистрационните табели на превозното средство.


АМБУЛАНС – ЦЕНТЪР αе член на бизнеса GOUNARIDIS & АСОЦИИРАНИ ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТАНТИ.